ધોરણ 10-12મા ગુણના આધારે નક્કી થશે પરિણામ, 31 જુલાઈએ રિઝલ્ટ જાહેર થશે

CBSE અને ICSE બોર્ડની 12માની માર્કશીટ તૈયાર કરવા માટે બનાવવામાં આવેલી 13 સભ્યોની સમિતિએ ગુરુવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પોતાનો રિપોર્ટ સોંપ્યો. CBSEએ જણાવ્યું કે 10, 11 અને 12માના પ્રિ બોર્ડના પરિણામોને 12માના ફાઇનલ પરિણામને આધાર બનાવવામાં આવશે અને 31 જુલાઈ સુધીમાં પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.

CBSEએ જણાવ્યું હતું કે 10માના 5 વિષયોમાંથી 3 વિષયના સારા માર્ક્સ લેવામાં આવશે, તેમજ 11માના પાંચ વિષયોનો સરેરાશ લેવામાં આવશે અને 12માના પ્રી-બોર્ડની પરીક્ષા અને પ્રેક્ટિકલ નંબર લેવામાં આવશે. 10મા નંબરના 30%, 11માના નંબરના 30% અને 12માના નંબરના 40% પર પરિણામ આધારિત રહેશે.

સુપ્રીમ કોર્ટે CBSEને જણાવ્યું કે પરિણામ સમિતિએ પરીક્ષાની વિશ્વાસનિયતાના આધાર પર વેટેજ વસૂલ કરવામાં આવશે, સ્કૂલોની નીતિ પ્રિબોર્ડમાં વધારે આંક આપવાના છે. ત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં CBSEની હજારો સ્કૂલો માંથી પ્રત્યેક માટે પરિણામ સમિતિ ગોઠવાશે, સ્કૂલના બે વરિષ્ઠ શિક્ષક અને પાડોશી સ્કૂલના શિક્ષક મોડરેસન કમીટીના રૂપમાં કાર્ય કરશે, તેઓ ત્યાંસુધી સુનિશ્ચિત કરી શકશે સ્કૂલના આંકને વધારીને ચઢાવીને નહીં બતાવેસ આ કમિટી વિદ્યાર્થીઓના ત્રણ વર્ષોના પ્રદર્શનને આંકશે.

 

Live Updates COVID-19 CASES