પાટીલના ભાજપમા ‘પટેલ’ સરકારમા હવે પછી મંત્રીઓના નામ આવા હોઇ શકે છે !

પાટીલના ભાજપમા ‘પટેલ’ સરકારમા હવે પછી મંત્રીઓના નામ આવા હોઇ શકે છે !

નીમાબહેન આચાર્ય, ભૂજ
કિર્તીસિંહ વાઘેલા, કાંકરેજ
શશીકાંત પંડ્યા, ડીસા
ડો.આશા પટેલ, ઊંઝા
રૂષિકેશ પટેલ, વિસનગર
રાજેન્દ્રસિંહ ચાવડા, હિંમતનગર
ગજેંદ્રસિંહ પરમાર, પ્રાંતિજ
કનુ પટેલ, સાણંદ
રાકેશ શાહ, એલિસબ્રિજ
અરવિંદ રૈયાની, રાજકોટ
ગોવિંદ પટેલ, રાજકોટ
દેવા માલમ, કેશોદ
આર.સી.મકવાણા, મહુવા
જીતુ વારાણી, ભાવનગર
પંકજ દેસાઇ, નડીયાદ
કુબેર ડિંડોર, સંતરામપુર
કેતન ઇનામદાર, સાવલી
મનીષા વકિલ, વડોદરા
દુષ્યંત પટેલ, ભરૂચ
હર્ષ સંઘવી, સુરત
વિનોદ મોરડિયા, કતારગામ
મોહન ઢોડિયા, મહુવા
નરેશ પટેલ, ગણદેવી
કનુભાઈ દેસાઈ, પારડી

Live Updates COVID-19 CASES