પોરબંદરના રેલવે તંત્રએ નાનકડા ફૂલ જેવા બાળક ઓએસે કરાવી બાળ મજૂરી

પોરબંદરના રેલવે તંત્રએ નાનકડા ફૂલ જેવા બાળક ઓએસે કરાવી બળ મજૂરી પોરબંદર કડીયા પ્લોટ ફાટક નજીક…

નિઃશુલ્ક યોગ ક્લાસ પોરબંદર

શ્રી ગણેશ એજન્સી પોરબંદર

ઇંગ્લિશ મીડીયમ ટ્યુશન કલાસીસ પોરબંદર

માસુમ ટ્રાન્સલેટ એન્ડ ટાયપિંગ હબ

અમદવાદનું જૂનું અને જાણીતું નમકીન એટલે રવિ ફ્રાયમ્સ એન્ડ નમકીન

રાજકોટના ડેન્ટિસ્ટ ડોક્ટરની બેદરકારીના લીધે પીડિતને પેરાલીસીસ વગર પેરાલીસીસ જેવો ચહેરા થઈગયો

રાજકોટના ડેન્ટિસ્ટ ડોક્ટરની બેદરકારીના લીધે પીડિતને પેરાલીસીસ વગર પેરાલીસીસ જેવો ચહેરા થઈગયો રાજકોટના હેમુ ગઢવી હોલ…

વ્યવસાય ધંધો કરતા વેપારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર

Samaygujarat.com પર તમારા વ્યવસાયની તમામ જાહેરાત મફતમાં જોઈ શકો છો તમારા વ્યવસાયની જાહેરાત માટે તાત્કાલિક આપનું…

SBI બેંકના કેટલાક કામ માટે હવે ટ્રાફિકથી મળશે છુટકારો શુ આવું શુ મળી નવી સુવિધા ક્લિક કરો અને વધુ વિગત મેળવો…..

પોરબંદર નગરપાલિકા બે દિવસ ના બદલે ત્રણ દિવસે પીવાનું પાણી વિતરણ કરશે

પોરબંદર નગરપાલિકા બે દિવસ ના બદલે ત્રણ દિવસે પીવાનું પાણી વિતરણ કરશે ચોમાસા માં વિલંબ થવાથી…

Live Updates COVID-19 CASES