2022ની ચૂંટણી પહેલા ભરતસિંહ સોલંકીનું મોટું નિવેદન, જાણો શંકરસિંહ વાઘેલાની એન્ટ્રી પર શું કહ્યું ?

2022ની ચૂંટણી પહેલા ભરતસિંહ સોલંકીનું મોટું નિવેદન, જાણો શંકરસિંહ વાઘેલાની એન્ટ્રી પર શું કહ્યું ? » Online Patrakar

Live Updates COVID-19 CASES