ગુજરાત ભાજપના રાજકારણમાં ગરમાવો, ભાજપ પ્રભારી સાથે બંધબારણે દિગ્ગજ નેતાઓની બેઠક, કોંગ્રેસે તો કહી દીધી આ મોટી વાત

ગુજરાત ભાજપના રાજકારણમાં ગરમાવો, ભાજપ પ્રભારી સાથે બંધબારણે દિગ્ગજ નેતાઓની બેઠક, કોંગ્રેસે તો કહી દીધી આ મોટી વાત » Online Patrakar

Live Updates COVID-19 CASES