ગુજરાતના રાજકારણમાં નવાજૂનીના એંધાણ વચ્ચે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા કાલે અમદાવાદની મુલાકાતે

ગુજરાતના રાજકારણમાં નવાજૂનીના એંધાણ વચ્ચે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા કાલે અમદાવાદની મુલાકાતે » Online Patrakar

Live Updates COVID-19 CASES